Wat is Shiatsu

Eigenlijk is de Shiatsu een zeer duurzame geneeswijze. Er worden immers geen medicijnen hiervoor geproduceerd wat ons milieu spaart. Maar soms is er aan medicijn gebruik niet te ontkomen en mogen we blij zijn dan ze er zijn.

Shiatsu is een vorm van energetische therapie die gebaseerd is op de Traditionele Chinese geneeswijze, welke zich als wetenschap heeft ontwikkeld door eeuwenlange ervaring en onderzoeken. De Chinezen beoefenden deze geneeswijze al ver voor onze jaartelling. Later heeft men in Japan er een therapievorm van gemaakt door een massage toe te passen op de meridianen. Men gaat hierbij uit van herstel van het natuurlijk evenwicht van de mens. Er wordt naar de mens en geest als één eenheid gekeken (zgn. holistisch beeld). Het doel is om de levenskracht (energie, de zgn. Chi) optimaal te houden of weer op peil te brengen.

Een regelmatige shiatsubehandeling heeft ook een sterk preventieve werking voor allerlei kwalen! Dit is een zeer belangrijk functie om uw lichaam in zo goed mogelijk staat te houden, om de 6-8 weken. Ik noem dit een APK'tje. 

Shi betekent vinger en atsu betekent druk. Volgens deze Chinese zienswijze stroomt onze levensenergie (Chi) via vaste banen (meridianen) door ons lichaam, die verbonden zijn met een orgaan. Stelt u zich dat maar voor als een systeem met allemaal tuinslangen met water, elk aangesloten op een orgaan in ons lichaam. Zit er nu een verstopping ergens in een van de tuinslangen, dan stagneert de waterstroom. Zo kunt u ook de energiebanen in het lichaam zien. Shiatsu maakt gebruik van bepaalde energetische punten op deze meridianen, net zo als bij de acupunctuur. Er worden geen naalden gebruikt maar vingerdruk. Men heeft via radioactieve meetmethodes het verloop van de meridianen wetenschappelijk aangetoond.

Bij welke klachten ?

Men kan veel baat hebben bij een behandeling voor klachten die ontstaan door een niet goed functionerende doorstroming van onze energiebanen (bloed, vloeistoffen en voedingsstoffen). Denk bijv. ook aan spierpijn, vermoeidheid, spijsverteringsproblemen etc. De blokkades kunnen naar buiten komen als zwellingen, verkramping, huidproblemen, rugklachten, depressie, vruchtbaarheidsproblemen, menstruatieproblemen.

Het is tevens heerlijk ontspannend, dus gewoon erg lekker om behandeld te worden. Ook de cosmetische kant van uw lichaam kan baat hebben bij shiatsu. Ik beschouw dit als fijne bijkomstigheid.


Wanneer geen shiatsu?

Bij hoge koorts wordt het energiebeeld te veel verstoord en kan er geen behandeling plaats vinden. Indien U koorts of een virus heeft, dient u zich af te melden voor een behandelig om ook mij als behandelaar te beschermen tegen besmetting. Hetzelfde telt voor mij uiteraard naar mijn patienten toe.

  • Bij langdurige hoge koorts, altijd een arts raadplegen!
  • Tijdens de zwangerschap worden niet alle punten behandeld; vlak voor de bevalling kan een bekken behandeling veel hulp geven om de bevalling te vergemakkelijken.
  • Bij kanker: natuurlijk kan shiatsu geen kanker genezen (helaas) maar het kan wel ondersteuning geven om na de westerse behandelingen de bijverschijnselen dragelijker te maken en uw energiepeil te verhogen. Dit alleen in overleg met de oncoloog/arts en een schriftelijke verklaring van de oncoloog dat ik mag behandelen.
  • Ik behandel niet op open wonden en recente botbreuken. Indien nodig vind er overleg plaats met arts/huisarts/specialist. Dit uiteraard met medeweten en na goedkeuring van u, de cliënt!


Voor de behandeling

  • Drink niet al te veel voor de behandeling, zeker niet te veel koffie en geen alcohol.
  • Gebruik geen zware maaltijden voor de behandeling


Na de behandeling

Drink na de behandeling veel water om deze stoffen kwijt te raken komen er afvalstoffen in uw lichaam vrij en er kunnen daardoor wat reacties in uw lichaam optreden (o.a. hoofdpijn, vermoeidheid, spierpijn). Gewoon kraanwater is goed! Zet een anderhalve literfles op het aanrecht op of je bureau en zorg dat deze aan het eind van de dag leeg is. Samen met (niet te veel) koffie en wel veel (groene) thee drink je dan genoeg en kan je zelf controleren hierop. Eventuele reacties zijn na ongeveer 3 dagen verdwenen en komen bijna alleen voor na de 1e behandeling. Blijf niet met vragen zitten, maar bel me als er die er zijn!